Otwarte soboty

Od kwietnia nasze przedszkole realizuje program adaptacyjny dla nowych dzieci i ich rodziców jeden raz w każdym miesiącu (soboty).

Soboty takie mają na celu:

  • Oswojenie dzieci z nowym otoczeniem, nauczycielami grupy
  • Zmniejszenie stresu z powodu rozstania z rodzicami
  • Poznanie przedszkola
  • Pogadanki pedagogiczne na tematy związane z pracą w przedszkolu