Kadra przedszkola

Dyrektor przedszkola

mgr Bożena Łukawska

Przyjmowanie rodziców:

w każdy poniedziałek 10:00 – 16:30

w pozostałe dni – 10:00 – 14:00

Gr I

Gr II

Gr III