Kadra Przedszkola

mgr

Paulina Łukawska

mgr

Alina Kwiatkowska

Żaneta Kościak

Karolina Rajek