Informacja dla rodziców

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych przedszkolaków oraz ich rodziców jest Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Smerfiki” z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu należytego realizowania zadań statutowych Przedszkola oraz realizacji podpisanych z Państwem umów.

3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) podpisana umowa art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych,

b) wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt. 1 ww.ustawy,

c) usprawiedliwiony cel administratora danych (monitoring) art. 23 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy