Język angielski

U nas język angielski w cenie czesnego 5x w tygodniu w każdej grupie!

W grupie 6-latków zajęcia po polsku i po angielsku!